Vitajte vo Folleterre

Folleterre Butterfly Progression

Vitajte vo Folleterre: v jednej z celosvetovej siete komunít radikálnych víl.

Folleterre má za cieľ byť “ružovým majákom”, záchytným bodom kde queer ľudia môžu rozvíjať svoje špeciálne danosti, skúmať vzťah medzi sexualitou a spiritualitou. „Sanctuary“ alebo útočisko sa snaží vytvoriť miesto bezpečia, ponúknuť hrejivý pocit návratu domov, inšpiráciu – a prístrešie pre neustále rastúcu rodinu spriaznených duší.

Folleterre je azylom z materializmu a konzumerizmu väčšiny moderného gay života: miestom úľavy a uzdravenia uprostred krásy prírody. Toto je domov kde si môžu víly vychutnávať vzájomnú nehu a intimitu a zároveň sa otvoriť divokosti a kreativite k akej ich vlastný duch pomkýna.

Folleterre bolo založené v roku 2005, po 10 rokoch predošlých stretnutí európskych víl a 4 rokoch hľadania vhodného miesta. Miestny les mal už dávno – zhodou okolností – dokonalé meno: “Bois de la Folleterre” , pričom slovo Folleterre možno preložiť ako “krajina bláznov” ale v modernom francúzskom slangu aj ako “krajina teplých.”

Útočisko Folleterre sa rozprestiera na niekoľkých hektároch zeme vo vnútri prírodnej rezervácie v pohorí Vogézy (Vosges) vo východnom Francúzsku. Na pozemku nájdeme spleť horských chodníčkov, lesov, bystrín, lúk, záhrad, ovocných stromov a samotnú farmu s typickým gazdovským domom familiárne nazývaným „šopa“ (barn).

Slávnostné otvorenie Folleterre sa konalo počas jesenného slnovratu v roku 2005, s 30 queer účastníkmi ktorí sa zišli z niekoľkých krajín – Holandska, Francúzska, Nemecka, Spojeného Kráľovstva, Španielska a z USA – aby roznietili oheň vášne, uzdravovania a lásky. Odvtedy už pozemok navštívili stovky víl, tak počas zrazov ako aj v tichších obdobiach roka. Ľudia začali obývať útočisko takmer súvislo – najmä počas letných mesiacov.

Život v útočisku pozostáva zo spoločného bývania, práce a nemenej tak hier a zábavy – či v kuchyni, pri rúbaní dreva, pestovaní a zbieraní ovocia a zeleniny, stavebných prácach a vylepšovaní spoločného majetku, či splývania s prirodzeným tokom života na pozemku a prostého bytia. Popri tom tu prebieha intenzívne zdieľanie schopností a zručností, víly sa učia navzájom umeniu masáží či iných terapií, stavebných a remeselných prác, varenia, záhradničenia, líčenia, umeleckého vystupovania a mnohým ďalším.

Zároveň, Zámerom Folleterre je permanentné hosťovanie aspoň niekoľkých víl. Podporovať činnosť stewardov – komunitne a konsenzuálne volených opatrovníkov niektorého aspektu života na pozemku prináležiacemu k útočisku Folleterre – a popri tom si ctiť naše prirodzené prostredie tak ako aj pre víly posvätné prírodné bohatstvo.

Idea permanentnej rezidencie je podporovaná, nakoľko má pomôcť tým, ktorí chcú prevziať za útočisko zodpovednosť.

Zrazy (gatherings) sú najrušnejšie časy v útočisku, počas ktorých môžeš stretnúť ľudí z rôznych kultúr, zúčastniť sa workshopov, usporiadať párty, zdieľať svoje pocity v „kruhoch srdca“, užívať si vegetariánske hostiny a bažiť sa v nekonečnom ligote!

Folleterre je mnohojazyčnou komunitou (angličtina a francúzština sú najčastejšími dorozumievajúcimi jazykmi, je dobré ovládať aspoň jeden z nich; zaznieva tu často i holandčina, nemčina či hebrejčina), snaží sa poskytnúť priestor a v rámci možností miesta aj čo najlepšie ubytovacie podmienky pre všetky fyzické a psychické danosti aj obmedzenia. Útočisko si zakladá na poskytovaní vrúcnej pohostinnosti všetkým, ktorí sem zavítajú.

lights on