O Radikálnych Vílach

tree

O Radikálnych Vílach
Korene víl
Víly sú …
História víl v Európe

Korene víl

Prvé volanie k ‘radikálnym vílam’ sa konalo koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia, zaznelo od veteránov gejského oslobodzovacieho hnutia, medzi nimi aj Harryho Haya, jeho milenca Johna Burnsidea a aktivistov Dona Kilhefnera a Mitcha Walkera.

Ich výzva smerovala k tým “…ktorí vedia, že v nás je viac než len nutkanie imitovať heterosexuálov… ktorí sú pripravení posunúť sa ďalej… ktorí prezreli a sú pripravení zdieľať tieto prezretia”.

Nazývané ‘spirituálnymi konferenciami’ a konajúce sa v púštiach na juhozápade Spojených Štátov, prvé zrazy víl mali za cieľ:

“Zdieľať nové vhľady do nášho vnútra;
Tancovať pri mesačnom svite;
Oživiť naše zásady vymedzujúce sa voči patriarchii/korporáciam/rasizmu;
Držať, chrániť, vyživovať, starať sa a prejavovať nehu jeden k druhému;
Hovoriť o politike teplého oduševnenia/a oduševniť gej politiku;
vznášať sa ako orol;
Znovuobjaviť/znovu-vynájsť naše mýty;
Hovoriť o alternatívach gej lásky a života;
Zažiť ukotvenosť koreňov trstiny;
Zdieľať naše gej vízie;
Spievať, spievať, spievať;
UTVORIŤ VEĽKÝ KRUH VÍL”

Harry Hay a ďalší medzi prvými vílami videli, že s narastajúcim prijatím teplých, mestskú gay kultúru začalo zanášať smerom k silnejšej asimiliácii (splynutiu s väčšinou). Rast hnutia radikálnych víl viedol k vytvoreniu priestorov pre queer ľudí aby sústredili a rozvíjali svoje špeciálne a jedinečné črty. Hoci sú dejiny hnutia radikálnych víl úzko spojené s históriou gejského oslobodzovacieho hnutia, víly sa rozrástli a na svojich stretnutiach a vo svojich útočiskách vítajú queer ľudí všetkých rodov a sexualít.

Víly sú …

…queer ľudia všetkých vekov, rodov, tvarov, veľkostí a rás, národností a vier, ktorí sa spájajú so životom a jeden s druhým prostredníctvom požehnaní prírody, sily otvoreného srdca, cez načúvanie a zdieľanie svojich príbehov, prostrednítcvom našich tiel aj duchov a duší, prostredníctvom humoru, dragu, piesne, dobrého jedla, bubnovania, eufórie, rozkoše, masáží, rituálov, hier, zmyselnosti, duchovnosti a sexuality.

…queer ľudia skúmajúci kmeňový spôsob živita, udržateľnosť a harmóniu s prírodou, queer ľudia hľadajúci spoluprácu bez posudzovania a odhaľujú povedomenie o vytváraní vzťahov medzi rovnocennými subjektami.

…nemajú náboženské dogmy ale žijú intenzívnym duchovným životom.

…odmietajú hierarchiu a objímajú konsenzus a sú zanietení pre znovu-uchopenie vlastnej sily.

…stretávajú sa v mestách, na plážach, v lesoch a na horách. Kdekoľvek sú, vytvárajú komunitu otvoreného srdca a vítajú všetkých ktorí si prajú vyskúšať a preskúmať žitie a bytie týmto spôsobom.

História víl v Európe

Semienka európskej komunity víl boli zasiaté v roku 1994 keď sa traja jednotlivci – Habibi Ding, Eilendes Wasser a Junis – inšpirovaní duchom víl v Severnej Amerike – zišli, aby spolu hosťovali prvé stretnutie víl na ostrove Terschelling, neďaleko pobrežia Holandska.

Od 1995 do 2005 roku týmto medzinárodným stretnutiam „narástli krídla“ a objali tak rastúcu komunitu, zatiaľ čo sen o európskom útočisku pre víly zapustil svoje korene. Hľadanie vhodného pozemku trvalo štyri roky až kým miesto zvané FOLLETERRE – v severovýchodnom cípe Francúzska – našlo odozvu u ducha víl a stalo sa ich domovom.

Vytvorenie útočiska/domova v Európe je vyjadrením toho, čo môžu priateľstvo, čarovná moc a energia skupiny spolu dosiahnúť. Našu veľkú vďaku majú Habibi, Eilendes Wasser, Deetale, Franny, Lanai, Beebalm, Blanche, ale aj iní jednotlivci ktorí prispeli veľkou mierou počas krehkých prvých rokov Folleterre a položili tak základy dnešného útočiska.

Mnohé zo stretnutí sa konajú vo Folleterre, no zároveň sa začínajú objavovať aj na ďalších miestach v iných európskych krajinách. Pre ďalšie informácie môžeš navštíviť www.eurofaeries.eu