Over Radical Faeries

tree

Faerie Roots
Faeries…
Faerie Geschiedenis in Europa

Faerie Roots

De eerste oproep aan ‘radical faeries’ om elkaar te ontmoeten was eind jaren ’70 in de Verenigde Staten van Amerika(VS), door veteranen van de homo-emancipatiebeweging, waaronder Harry Hay, zijn geliefde John Burnside en activisten Don Kilhefner en Mitch Walker.

Hun oproep was gericht aan hen die “…weten dat er meer is in de wereld dan het imiteren van hetero’s, die er klaar voor zijn verder te gaan … die uit deze normen zijn gebroken en er klaar voor zijn deze doorbraken met anderen te delen”.

Onder de noemer ‘spirituele conferenties’, gehouden in de woestijnen in het zuidwesten van de VS, werden de eerste ‘faerie gatherings’ gehouden met als doel:

“Om nieuwe inzichten in onszelf te krijgen;
Te dansen in het maanlicht;
Onze eed tegen patriarchie/multinationals/racisme te vernieuwen.
Elkaar vast te houden, beschermen, verzorgen en te strelen;
Te praten over de politiek achter homo emancipatie/de ziel van homo politiek;

Te vliegen als een arend;
Onze mythes te (her)uitvinden;
Te praten over alternatieven voor liefhebben;
De aardsheid van Kalmoeswortel te ervaren;
Onze homo visies te delen;
Te zingen, zingen, zingen;
OM EEN GROTE FAIRY CIRKEL OP TE ROEPEN”

Harry Hay en andere vroege faeries zagen dat, met de toegenomen acceptatie van homoseksuelen in de maatschappij, deze mensen steeds meer richting assimilatie neigden. De groei van de radical faerie beweging zorgde voor nieuwe plaatsen, nieuwe ruimtes waar queer-georienteerde mensen zich konden richten op het ontwikkelen van een eigen cultuur en eigenschappen. De geschiedenis van de radical faerie beweging is nauw verbonden met homo emancipatie, waarbij de faeries hen verwelkomen die zich niet thuis voelen in de heteronormatieve cultuur. Hierbij speelt gender en seksualiteit al jaren geen enkele rol meer in, allen zijn welkom op faerie gatherings en verblijfplaatsen(sanctuaries).

Faeries…

… zijn queers van alle leeftijden, genders, vormen en maten van alle rassen, nationaliteiten en levensbeschouwingen, die zichzelf verbinden met het leven en elkaar via de zegen van de natuur, de kracht van het hart, via luisteren en het delen van verhalen met inzet van onze lichamen, zielen en door humor, drag, zingen, goed eten, drums, trances, massage, rituelen, spel, sensualiteit, spiritualiteit en seksualiteit.

… zijn queers die het inheemse leven onderzoeken, duurzaamheid en harmonie met de natuur ambieren, die samenwerking zoeken zonder oordeel en onderzoek doen naar subject-subject consciousness (onderwerp-onderwerp bewustzijn).

… hebben geen religieus dogma maar zijn vol van ziel

… weigeren hierarchie en omarmen consensus en zijn gepassioneerd over empowerment.

… komen samen in steden, op stranden, in bossen en op bergen. Waar ze ook zijn, ze creeeren een gemeenschap van het hart en verwelkomen allen die de wens hebben om deze manier van zijn en leven te onderzoeken.

Faerie Geschiedenis in Europa

De oorsprong van de Europese Faerie gemeenschap ligt in 1994, wanneer drie faeries – Habibi Ding, Eilendes Wassen er Junis – , geinspireerd door de faerie geest vanuit Noord Amerika, samenkomen om de allereerste faerie gathering te organiseren op het eiland Terschelling.

Van 1995 tot 2005 maakte deze organisatie een gigantische groei door om een groter wordende gemeenschap te kunnen omarmen en de droom om een Europese sanctuary op te richten werd realiteit. Vier jaar lang hebben de faeries gezocht naar een geschikt landgoed totdat Folleterre werd gevonden in het noordoosten van Frankrijk. De faerie spirit werd hier gevoeld en in een korte tijd was het een nieuw faerie huis.

Het oprichten van deze sanctuary laat zien war vriendschap, groepsmagie en groepsenergie voor elkaar kan krijgen. Veel dank word betuigd aan Habibi, Eilendes Wasser, Deetale, Franny, Lanai, Beebalm, Blanche en alle andere individuen die veel hebben bijgedragen aan de kwetsbare eerste Jaren van Folleterre. Zij hebben de basis gelegd van de huidige sanctuary.

Er worden veel gatherings georganiseerd in Folleteree, maar gatherings worden ook nog op andere plaatsen gehouden, in andere Europese landen. Voor meer informatie daarover, kijk op: www.eurofaeries.eu